mercredi 30 novembre 2011

Dante Alighieri : Cant 1 - canto 1 - in Prouvènçau- in Provenzale

.
traduction Prouvènçalo Jan Roche
sus Ciel d'Oc


C A N T - 1Dante vèn de sourti de ta fourèst pèr escala la colo luminouso. Tres bèsti ié copon camin. Vergéli ié vèn en ajudo e i’óufris de lou mena en Infèr e en Purgatòri.


1 Au mitan dou camin de nosto vido (1), aguènt manca la drechiero, me devinère dins uno séuvo escuro. (2)

4 Ah! coume es dur de dire ço qu’èro aquelo séuvo fèro, aspro e reguergo, que soun soulet remèmbre tourna-mai m’espauris.

7 Tant es amaro qu’es tout just se l’es mai qu’elo la mort; mai pèr resouna dóu bèn que i’atroubère, fau que parle dis àutri causo que i’ai vist.

10 Saupriéu pas dire coume i’ intrère, talamen ère ablasiga de som (3) au moumen que manquère lou camin de verita.

13 Mai quand fuguère arriba au pèd d’uno colo (4), que clausié la vau abouscassido ounte la pòu m’avié jala lou cor, aussère la visto e n’en veguère li plus aut pendis adeja daura pèr li rai de l’astre que, sus tout camin, mostro au mounde la vìo drecho.

19 Alor, s’ameisè un brisoun la pòu que, au plus founs de moun cor amagado, m’avié secuta touto uno niue passado dins lis ànci.

22 E coume aquéu que, desalena, s’estènt tra dis erso de la mar deliéuro e aguènt touca la ribo, se viro vers l’aigo ferouno e l’aluco fisse, ansin moun amo, sènso s’arresta de fugi, se revirè pèr aluca lou pas que ges de vivènt a jamai franqui.

28 Quouro moun cors alassa se fuguè pausa un pau, reprenguère moun camin long dóu pendis souvertous, de modo que lou pèd que me i’arrestave dessus de-longo èro lou mai bas.

31 E vaqui subran, pau après lou coumençamen de la mountado, uno pantèro (5) lóugiero e rapido e dóu péu chimarra; fasié pas mino de se gara; au countràri, tenènt la draio, m’aplantavo tant que, mai d’un cop, regardère à rèire, lèst à revira camin.

37 Èro la primo matinado e lou soulèu escalavo dins lou cèu em’ aquélis estello qu’èron em’ éu quouro l’amour divin baiè lou proumié vanc à-n-aquéli bèlli causo; ansin, l’ouro matiniero e lou dous Printèms, tout me fasié espera d’escapa à la bèsti de la pèu caieto; acò empachè pas qu’aguèsse pòu en vesènt parèisse un lioun. (6)

46 Semblavo que la bèsti se vouguèsse rounsa sus iéu emé la tèsto auto e uno ràbi talamen empurado pèr la fam, qu’aurias di que l’aire meme n’avié pòu.

49 Enfin, sourtiguè uno loubo (7) que, dins soun meigrige, semblavo cargado de tóuti lis abramadisso, e que fuguè l’encauso que forço mounde soufriguèron touto sa vido; en regardant la bèsti, me sentiéu li mesoulo jalado de la pòu e moun atupimen fuguè tau, que perdeguère l’espèr d’ajougne l’auturo.

55 E coume l’avaras, que sa gau souleto es estado d’acampa, quouro arribo lou moumen que tóuti si bèn i’escapon, noun trobo plus que d’idèio segrenouso e uno tristesso mourtalo, tau me rendeguè la bèsti tourmentalo que, me venènt à l’endavans, pau à cha pau me rebutavo vers la vau sourno (8) ounte jamai lou soulèu ié pico.

61 Dóu tèms que derroucave à la baisso, m’apareiguè uno formo umano que sa voues flaco ié semblavo veni d’un long mudige.

64 Entre l’agué devistado dins lou grand desert, ié cridère: “Agues pieta de iéu, quau que fugues, amo o ome carnau!”

67 Me respoundeguè: “Siéu pas un ome de-bon, mai fuguère ome, e mi gènt fuguèron loumbard e mantouan ambedous.70 “Nasquère dóu tèms de Jùli, emai fuguèsse tard, e visquère à Roumo dóu tèms dóu valènt Aguste, dóu tèms di diéu faus e messourguié.

73 “Pouèto fuguère, e countère lis esplé dóu juste fiéu d’Anchise que venguè de Troio quouro lou fiò aguè derouï l’ourgueiouso ciéuta.

76 “Mai tu, digo, perqué t’entournes vers la séuvo di doulour ? Perqué escales pas la mountagno deleitablo qu’es cap e causo de touto joio coumplido ?”

79 - “Adounc es tu Vergéli, aquelo font armouniouso qu’a espandi sus lou mounde si flot de pouësìo ?”, ié respoundeguère crentous.

82 “0! dis àutri pouèto ounour e lume, pousquèsson me faire targo, dins aqueste dangié, li longs estùdi e lou grand amour que m’a fa espeluca tis obro.

85 “ Tu siés moun mèstre, siés moun autour de predileicioun e lou soulet de quau prenguère lou bèl estile qu’a fa ma renoumado.

88 “Vé, la bèsti que m’a fa revira camin; aparo-me d’elo, sàvi famous, que de la pòu mi veno baton à noun plus.”

91 - “Acò ’s pas la draio que te falié enrega pèr te traire d’aquelo encountrado assóuvagido”, éu me venguè quouro se fuguè avisa que plourave; “dóumaci aquelo bèsti que te fai crida secours laisso passa degun sus soun camin e sagato aquéli que ié tènon tèsto; e, de naturo, es tant cativo e marridasso, que soun bramadisso es jamai sadoulo; e quouro a manja, sa fangalo es pièjo qu’avans.

100 “Soun noumbrous lis animau que s’apàrio em’éli; e lou saran encaro mai fin- qu’à
tant que vèngue lou Lebrié (9) que la fara mouri de malo mort.

103 “Aqueste, ges de terro, ges de mas ni de pecùnio l’apasturaran; mai sapiènci,
amour e vertu; e sourtira de la nacioun que viéu entre Feltro e Feltro. (10)

106 “Sara lou sauvadou d’aquelo umblo Itàli que, pèr elo, Camiho, Euriale, Turne e
Nisse mouriguèron de si ferido.

109 “Aqueste la couchara de ciéuta en ciéuta fin-que l’ague facho rintra dins l’Infèr
d’ounte l’envejo la faguè sourti.

112 “Tambèn pènse e juge que fariés miés de me segui; iéu sarai toun menaire, e te trairai d’aqui pèr t’adurre i demouranço eterno ounte ausiras li crid de desesperanço e veiras lis esperit doulènt d’aquéli qu’a passa tèms fuguèron, e que fan la crido de sa danacioun; e veiras aquéli que, dins lou fiò, se regaudisson (11), bono-di l’espèr que servon de pousqué s’apoundre, quouro que fugue, is amo benurouso.

121 “E se vos, pièi, mounta vers éli, te faudra pèr coumpagno uno amo mai que iéu digno d’aquest pres-fa; em’ elo te leissarai, (12) avans de m’enana, dóumaci l’Emperaire que règno eilamoundaut, estènt que couneiguère pas sa lèi, vòu pas que pèr iéu l’on fugue adu dins sa ciéuta celèsto.

127 “Soun poudé s’estènd sus tóuti li partido de l’univers; mai aqui i’a sa demouranço,
aqui i’a soun trone; oh! benurous aquéu que i’es elegi!”

130 E iéu à-n-éu: “Pouèto, te n’en prègue au noum dóu Diéu que couneiguères pas, pèr fin qu’escape au mau presènt emai au pièje, meno-me ounte me vènes de dire, que posque vèire la porto de Sant Pèire (13) e lis amo d’aquéli que me n’as fa un tant doulènt retra.”

136 Alor se meteguè en routo, e iéu lou seguissiéu en caminant sus si piado.


In italiano in Marsyas II
(clicare qui)


*+*+*

Noto : (1) Camin de nosto vido: A trento-cinq an, segound lou crèire d’aquéu tèms.
(2) Séuvo escuro: Alegouricamen, lou vice.

(3) Ablasiga de som: Avié perdu la visto claro dóu Bèn.

(4) Uno colo: Alegouricamen, la vertu.
(5) Uno pantèro: Simbole de lussùri.

(6) Un lioun: Simbole d’ourguei.

(7) Uno loubo: Simbole d’abramadisso.
(8) Vau sourno: Mau-grat soun desir, se res l’ajudo, Dante escapara à la vertu e tournara au vice.
(9) Lou Lebrié: Emai agon pas manca, lis ipoutèsi, s’es jamai pouscu saupre quau èro o
quau pensèsse, Dante, que sarié lou persounage que s’escound souto aquelo misteriouso alegourìo. (10) Feltro e Feltro: Feltro dóu Friul e Montefeltro de Roumagno ?
(11) Se regaudisson: Lis amo dóu Purgatòri.

(12) Em’ elo te leissarai: Emé Beatris.
(13) La porto de Sant Pèire: La porto dóu Purgatòri.


.

lundi 28 novembre 2011

Òscar Banegas Garrido : L'ensenyament i l'aprenentatge del català a l'exterior

.Joachim Mir

Village en escalier

(1909)

L'ensenyament i l'aprenentatge del català a l'exterior

Òscar Banegas Garrido

Professor de llengua i literatura catalanes
(Universitat de Bolonya)


L'aprenentatge d'una segona llengua en persones adultes no és, en general, una tasca fàcil. Si això sumem la impossibilitat de fer-ho al lloc en què es parla, menys encara. Això no significa, però, que no puga aprendre's una llengua estrangera a milers de quilòmetres de distància de la terra originària. Quasi tots hem estudiat anglés al col·legi i a l'institut i, si bé potser no el dominem com tocaria després de tants anys, sí que és veritat que ens hi defensem, si fa no fa. Exactament el mateix podem dir del procés d'ensenyament. Ningú no ha dit que no puga ensenyar-se una L2 a l'altra punta, geogràficament, del territori en què ha nascut un idioma.
Dit això, des de l’octubre passat sóc a Bolonya (Itàlia) ensenyant català en la universitat a uns pocs estudiants italians interessats a aprendre la nostra llengua. Jo ensenyant-la i ells, aprenent-la, les dues cares d'una mateixa moneda. I aprenent-la de manera ràpida i satisfactòria, a un ritme i amb un progrés vertaderament sorprenents. Per descomptat que la proximitat lingüística entre les dues llengües hi ajuda, però no cal menystenir, en absolut, l'interés, la tenacitat i la perseverança d'aquests joves estudiants d'idiomes.
El pla d'estudis de la Facultat de Llengües i Literatures Estrangeres de l'ateneu bolonyés, actualment, obliga l'alumnat a aprofundir, almenys, en dues llengües i les seues corresponents literatures. Qui vol, però, pot afegir una tercera llengua a l'expedient, sense la necessitat, en aquest cas, de cursar les assignatures de literatura. Dels cinc alumnes que assisteixen regularment a les classes de Llengua i lingüística catalana 1, dos es troben en aquesta situació. Estudien, com a primera llengua o segona, noruec, finés, alemany i holandés, i han decidit introduir el català en els expedients com a tercera opció. «Per què no?» em van respondre quan els vaig preguntar per què havien decidit venir a les classes. També hi ha un xic que fa l'especialitat (magistrale) i que, en el seu cas, ni tan sols té l'oportunitat d'introduir-l'hi. «Vaig anar d'Erasmus a Alacant l'any passat, hi vaig aprendre castellà i m'he dit: per què no aprenc ara també un poc de català?», confessa Daniele. Martina, en canvi, és una alumna que ja va cursar aquesta assignatura fa un parell d'anys, però ara, per a graduar-se, ha triat un tema de treball de final de carrera (tesi di laurea) ben suggeridor: La costruzione psicologica della protagonista ne La plaça del Diamant, que li he dirigit, juntament amb el company Carles Cortés, amb entusiasme i il·lusió. I ha tornat a les classes de català per a repassar allò que va aprendre de cara a la preparació d'aquesta tesina. Per últim, Alessandro és un xic que ni tan sols està matriculat en la universitat però que, quan pot, ve a classe perquè té molt d'interés a aprendre el català, llengua que considera molt bonica, atesa la seua passió pel Barça i per Barcelona. «La ciutat i l'atmosfera m'han conquistat [...] i qui sap si en el futur tindré l'oportunitat de viure-hi.»


Els pregunte, a mitjan curs, com els està resultant l'aprenentatge de la llengua catalana. Alessandro respon: «quan comences a aprendre una nova llengua, sempre ho trobes una mica difícil. I ha sigut així amb el català. Segurament m'ha ajudat l'estudi del castellà, que s'hi assembla bastant. Jo pensava que encara ho seria més, però he vist que hi ha moltes coses diferents. També el català s'assembla a la meua llengua, l'italià, i sobretot als dialectes de la meua regió, la Pulla, el tacó de la bota.» Daniele, que parla un castellà quasi perfecte aprés, com ell mateix reconeix, de festa al Barri d’Alacant, comenta que «a vegades és un poc difícil perquè sovint em confonc amb el castellà.» A Martina, per contra, li està resultant bastant fàcil, tot i les influències de la llengua castellana. Giovanni assegura que «és una llengua bonica i no massa difícil, per això aprendre-la és agradable.» I Michelangelo, de manera prudent, diu que «no vull parlar molt prompte, però, fins ara, em sembla molt fàcil i crec que podré millorar encara més d'ací a uns mesos.»
Són precisament aquestes expectatives en la semblança o no del català amb les llengües romàniques més pròximes a ells (italià i castellà) allò que tots cinc destaquen, en primer lloc, com els aspectes que els semblen més atractius en el procés d’aprenentatge de la llengua catalana. I, com era previsible, també fan palesa la musicalitat de la nostra llengua. «M’agrada el so del català, jo crec que és una llengua molt musical», afirma Alessandro. «Molt musical i molt expressiva», puntualitza Michelangelo. Una proximitat sonora que, segons Martina, acosta el català no tant a l’italià com sí a molts dels dialectes que es parlen a Itàlia, com per exemple, al vènet. A Daniele, en canvi, li agrada més aprendre coses sobre la història i la cultura dels Països Catalans.
En aquesta apassionant aventura d’aprendre ells i ensenyar jo la llengua catalana a terres transalpines hem posat, les dues parts, tota la carn a la graella. A part del típic llibre de text, que per cert està funcionant molt bé (D’ací i d’allà. Curs de coneixements orals de valencià A2, València, Tabarca, 2010), faig servir tots els recursos al nostre abast: comprensions orals, cançons, pel·lícules, documentals, llibres de lectura adequats al nivell, textos variats, assistència a conferències, TIC... I, tot plegat, està donant els fruits desitjats, perquè ja a hores d'ara aquests alumnes són capaços d’expressar-se mínimament, de manera oral i escrita, en català. És per això que els he recomanat que facen, el 14 de maig, l’examen de certificació de nivell bàsic que organitza l’Institut Ramon Llull arreu del món.
El desconeixement que la majoria d’estudiants de la facultat tenen sobre la possibilitat d’estudiar la llengua catalana al llarg del grau com a primera o segona opció o, fins i tot, com a tercera llengua (optativa) és absolut. Mentre que les classes de castellà o d’anglés estan totalment massificades fins al punt que molts alumnes hi assisteixen drets o asseguts en els corredors laterals, les de llengua i literatura catalanes, en canvi, són molt més accessibles, familiars, còmodes i tranquil·les. De fet, moltes vegades les fem al despatx, on tenim tots els recursos disponibles a la mà. Són una mena de classes particulars, com comenta algun d’ells, amb tots els beneficis que això comporta de cara a l’ensenyament i, sobretot, a l’aprenentatge de la llengua. És una llàstima, diu Alessandro, que «el departament, la facultat o la universitat no faça més propaganda d’aquestes assignatures abans del començament del curs.»
Poc alumnat, però faener, ben motivat i molt agraït. Aquestes són les característiques de l’estudiantat de llengües minoritàries (no solament de català) a la Universitat de Bolonya. I com a mostra del seu interés, la intenció, generalitzada, de continuar estudiant català a partir d'ara. «Estic molt satisfet amb aquest curs, jo crec que continuaré estudiant la llengua el pròxim any», comenta Alessandro. «Espere que puga estudiar-la l'any que ve i que en un futur puga anar a practicar-la en algun lloc dels Països Catalans», assegura Daniele. Giovanni diu que «seguiré estudiant-la perquè tot allò que té a veure amb Espanya m'agrada i voldria visitar-la coneixent, almenys un poc, les llengües que s'hi parlen.» Martina també ho té clar: «si puc, continuaré amb l'estudi del català tant pel meu interés personal com per millorar les meues possibilitats de treball.» I Michelangelo, encara que està ja en l'últim any de carrera, diu que li agradaria fer més cursos per a poder presentar-se als exàmens de certificació dels nivells següents.


Alessandro, Michelangelo, Martina, Daniele i Giovanni. Cinc joves que estudien català per motius diversos: uns per un interés lingüístic, filològic o cultural; altres com a preparació per a un viatge, un treball o un període d'estudis en territori catalanoparlant, o simplement per plaer i prou. Els cinc, però, amb el desig d'acostar-se més a la nostra terra, a la nostra llengua, a la nostra cultura. Sens dubte, tot un exemple ben encoratjador per a l'alumnat alacantí, al qual anime a no decaure en el gens fàcil empeny d'aprendre una llengua, en aquest cas el català, perquè si aquests estudiants italians poden fer-ho, a mil tres-cents quilòmetres de distància, per descomptat que els de llengua materna castellana també. «Un esforç total és una victòria completa», que va dir Mahatma Gandhi.


.

samedi 26 novembre 2011

Francés de Murat : poème issu du "berger de l’Averne" - 1804

.

Sur une idée d'Alan BrocLevaz-vous toùti eis aurouros
Jouves e tendres pastourèls,
Et vous tabé jonto pastouro
Venez gita vòstri troupèls.

La neuyt fugt, las estiagos baissou
Lis ouzelou chantou l’amour,
De boun mati li moutous paissou
Et chircou l’oumbro al cor del jour.

Proufitaz de la matinado
Imitaz lou merle e lou tourd
Que fau l’amour su la rousado
E se caressou neuyt et jour.

Venez, bellos pastoureletos,
Caduno ammé voste pastour,
Venez, quilirin lei flouretos
E respirarin la freschour.

Aqueste ser per vous distraire,
Su l’erbeto venez dansa :
Et per paga lou musetaire,
Pastouros coudrò l'imbrassa.Francés de Murat
pèço integrado al rouman
« Le berger de l’Averne » 1804

Ce poème avait aussi une partition. Il semble qu'il ait été chanté à Riom-ès-Montagne lors d'une représentation.

Francés de Murat, ou François de Murat, sourtit de Santo-Agàrio (15014) / originaire de Sainte-Eulalie dans le Cantal, s'est marié à Riom-ès-Montagnes où il a passé la plus grande partie de sa vie ensuite.


.

jeudi 24 novembre 2011

JE Castelnau : SALUT AU GRAND FELIBRE CATALAN JACINTA VERDAGUER

.
SALUT
AU GRAND FELIBRE CATALAN JACINTA VERDAGUER

Te salude, grand Verdaguer,
0 majoural de Catalougna,
Qu'embe moun brout de lauriè vèrd,
As Jocs flourals, en franca pougna,
De ta man drecha e de tout cor
As mes lou sagèl dau record
Subre l'eco de moun Armada,;
E despioi, toun noum subre-bèu,
Dins chasque plec de soun drapèu
Clantis couma ta renoumada.

Mes ce que briha encara mai
Es toun retrach, qu'ai dins moun ama
Couma una flou dau mes de Mai
Que garde fresca dins sa rama ;
È, dins toun libre Caritat
Que sans l'avedre ameritat
M'as envouiat de Barcelouna,
Tal que Marsal t'a craiounat,
Te veirai sèmpre enribanat,
Grel lou pus bèu de ma courouna.

E couma ièr, pioi-que deraan
En plena lucha pouetica
Devèn mai nous sarra la man
Dins ta ciéutat patrioutica,
Vau langui de veire l'ivèr
Frounzi soun demie ramèu vèrd
Pèr poudre, à la sesou nouvella,
Embé lous autres m'envoulà
Eilaval pèr t'ausi parla
Ta lenga-maire subre-bella.

E pioi-que l'espèr adoucis
Toutes lous làguis de la vida,
Aganta emb' el nioun gramecis,
Grand troubaire de l'Atlantida !
Es un aucelou dau Clapàs
Que te lou manda aperabàs
De soun nis que la mar espousca,
Mes que, ben pounit sus lou roc,
Demora e retèn couma un croc
Tout ce qu'a pas l'amistat fousca...Seta, 10 d'Outobre de 1886


*+*+*
SALUT
AU GRAND FÉLIBRE CATALAN JACINTHE VERDAGUER


Je te salue, grand Verdaguer, — ô majorai de Catalogne,
— qui, avec mon rameau de laurier vert, —
aux Jeux floraux, à franche poigne, — de ta main
droite et de ton coeur, — posas le sceau du souvenir
— sur le récit de mon Armée ; — et, depuis lors,
ton nom illustre, — dans chaque pli de son drapeau,
— retentit comme ta renommée.

Mais ce qui brille encore plus — c'est ton portrait^
que j'ai dans mon âme, — comme une fleur du mois
de mai — que je garde fraîche dans son feuillage ; —
et, dans ton livre de Charité,— que sans l'avoir, mérité
— tu m'as envoyé de Barcelone, — tel que Marsal
t'a crayonné— je te verrai toujours enrubanné, —
fleuron le plus beau de ma couronne.

Et comme hier, puisque demain — en plein concours
poétique — nous devons encore nous presser la
main, — dans ta cité patriotique, — il va me tarder
de voir l'hiver— flétrir son dernier rameau vert, —
pour pouvoir, à la saison nouvelle, — avec les autres
m'envoler là-bas — pour t'ouïr parler
— ta merveilleuse langue-mère.

Et puisque l'espoir adoucit — toutes les langueurs
de la vie, — reçois avec lui mon remerciement, —
grand poète de l'Atlantide ! — C'est un oiseau de
Montpellier — qui te l'envoie là-bas, — de son nid
que la mer baigne,— mais qui, bien blotti sur le
rocher, — demeure et retient comme une ancre
— tout ce qui n'a pas l'amitié fausse.


Cette, 10 octobre 1886.
.

mardi 22 novembre 2011

S A Peyre : IDILO - 1909

.


IDILO


Que disié l'amourous à la bello amourouso
E qu'èi que respoundié la jouvènto au jouvènt
Noun sai car s'espandien si paraulo courouso
Sus lis alo dóu vènt.

S'èron fa tóuti dous un nis dins la verduro
Pèr escoundre i regard lou fiò de sa baudour;
L'estiéu beluguejavo e touto la naturo
Cantavo à soun entour.

Lou vènt èro lougié: en passant dins lis aubre
Mesclavo la cansoun di fueio e dis aucèu
E de nivoulet blanc coume de flo de maubre
Se bressavon au cèu.

E de vèire toumba, d'amount, sus li campèstre
E sus li vigno d'or li rai dóu soulèu caud,
I vergié subretout, aurias cresegu d'èstre
Au vièi païs gregau.

S'entendié de bouié qu'aguiavon soun couble,
Cracineja au soulèu la terro dis ermas;
Se vesié peralin mounta sus li restouble
La fumado d'un mas;

E s'entendié peréu de cant rau de galino,
E lou brut di daioun segant li blad rousset
E lou bresihamen dóu canié que se clino
Au bord dóu gaudre se.

Tout: lou vòu dis eissame i baragno flourido,
La douçour de l'aureto e la terro en cremour
Sout lou fais dóu soulèu de joio alangourido
Counvidavo à l'amour.

La chato s'abandouno au jouvenome qu'auso,
Un satire escoundu risié dins un cantoun;
Noun sai ço que disien mai sabe aquelo causo:
Que se soun fa un poutoun !(La Regalido,
1909.)

Poésie de jeunesse
.

dimanche 20 novembre 2011

Peireto Berengier : le Wallon & les langues d'Oc

.Li relacioun entre escrivan waloun e escrivan de lengo d’O daton pas d’aièr.

Li felibre d’Auvergno, disciple de Frederi Mistral, publicon uno revisto La cabreta. Foundado pèr Arsèno Vermenouze, soun proumié titre èro « Lo cobreto ». Es dins aquelo proumiero tiero de Lo cobreto ( n° 34, 7 d’óutobre de 1897) que trouban aquéu pouèmo de l’escrivan waloun Georges Williame (1863 – 1917), autour tambèn d’uno pèço de tiatre qu’a pèr titre La Rouse dé Sinte Ernelle, de noumbrous sounet e foundatour de la revisto Wallonia.

La mencioun « Dialecte flamand » que legissèn souto lou titre pòu sousprene mai dèu pas turta degun. Mostro soulamen de quant èron ignourant lis Auvergnat e tóuti li Miejouranu (dóu mens d’aquéu tèms). D’efèt, poudèn trouba d’escuso à Arsèno Vermenouze, lou reviraire e l’asataire d’aquéu pouèmo en lengo d’O (dialèite auvergnat) en estènt que dins lou Tresor dóu Felibrige, Frederi Mistral ignoro lou mot « waloun » e qu’à l’intrado « Bèlge », douno coume entre-signe : « nom de peuple, v. Flamen » !…

Au mot « Flamen » esplico :
« adj. et s. Flamand, ande, de Flandre, indolent, ente, lendore v. Flamand, flandrin.
Long flamen, grand flandrin ; uno flamenco, une femme paresseuse et molle »

A l’intrado « Flamand » retrouban la memo definicioun emé la mencioun : « v. flamen, plus correct ».

Exit de la Walounìo e di Waloun… Sènso dire que sarien countènt li Flamen de vuei se legissien acò !…

Es clar, qu’en Belgico i’a que de Flamen e que lis escrivan d’eilà podon pas qu’escriéure en « dialecte flamand ». Acò nous dèu pas empacha de legi aquéu sounet dins li dos versioun walouno e auvergnato e de vèire de quant lou waloun, lengo roumano es bèn uno lengo sorre.

(Avèn repeta l’ourtougràfi. A l’ouro d’aro, li Waloun utilison l’ourtougràfi Feller, equivalènt de nosto grafìo mistralenco)


Peireto Berengier


*+*+*
Dimanche a l’esté
(Dialecte flamand) (sic)

A Monsieur Vermenouze

Dimanche après deiner. Despu l’matin l’soleie
Tape. I cût dsus l’pavée. Rî qui boutche. El cins’ dourt.
Les battant’ sont serrées comme à l’hounneur d’in mourt
Eyé même el cayau chenn’ poquî pau soummeie.

El tchî, fî long stindu, l’ tiesse hours de s’ trau, socleie.
Rintrée’ au staul’, les biess’, fraîche estiernies, r’manchont.
Cont’ l’uch du ran l’grougnou d’in spai verrat sucteie
Eyé, pactée à l’omb’, tout’ les poule es muchont.

Les mesquine’ yé l’ cinsièr’, qui v’nont d’ s’avoé fait belles,
Dèvant d’ parti pou vép’ s’erpousont dsus leus selles
Yé les varlets, guèdés, fzont leu nieun’su l’estrein.

El cinsi, li, stampé dèles l’ tcherri, s’astoque
Eyé, plojaut les rangne, i bauie ey i s’estind,
R’beulant comme in djoun’ tour yé tourdu comme enn soque.


Bruxelles, le 28 août 1897

G. Williame


*+*+*Dimmèrgue d’estiu


Dimmergue, oprès desporti. Despièi lou moti lou souguel
Escòugino. Lou sòu cromo. Res boulègo. Lo bouorio duèrm.
Les controbents sou borrads coumo en l’ounour d’un mouort,
E lou quite pobad, dirais obis qu’o som.

Lou co, ojossad de tout soun long, lou cap fouoro del trau, s’otunis.
O l’estaple, ound benou de lou claure è de li fa lièt, lou bestiau rounho.
Contro lo pouorto del porçou lou mourre d’un bèrri espes orniflo ;
E , otroupelados ò l’oumbro, toutos los poulos s’escoundou.

Loi sirbentos è lo bouriairo, que benou de se fa cranos,
Dobont d’ona ò bèspros, se pausou sus lours codièiros,
E les bellets gouires fòu lo prongièiro sus lo palho.

Lou bouriaire, guel, quilhat d’espallos, contro lo cobono,
E les rens douplads, bado è s’estiro,
Broment coume un bourret è tors coumo uno souco.
Reviraduro de Vermenouze
dins Lo Cabreto, n° 34

.

vendredi 18 novembre 2011

F. Mistral : 2 textes politiques - 1871

.


Avugla pèr nosto glòri, divisa, desmemouria pèr nòsti discussioun, dissensioun, revoulucioun, mes au nis de la serp pèr li maladoubat e pèr lou mau-gouvèr de gouvernaire indigne, apliquen-nous, enfin, tóuti, dóu founs dóu cor, à pratica la liberta, aquelo santo liberta que, dins noste malur, au-mens nous rèsto. Esclapen, manden au diable aquelo Centralisacioun, mecanico d’esclavage que li despoto fabriquèron, e qu’a lança la Franço, desprouvesido, desarmado, nuso e cruso, dins uno guerro moustruouso. Au-liò de remouca, de replana de-longo e d’unifourmisa coume uno taulo de faiòu, au-liò d’encaserna e cresta la nacioun, rejouvenissen-la dins lis independènci prouvincialo, dins lou fort nouvelun de la naturo maire e dins la drudiero dóu terradou.
Que li despartamen d’uno memo regioun groupon si voulounta, sis interès, si forço; li Counsèu Generau, de despartamentau e feble e sènso voio coume soun au jour d’uei, que devèngon regiounau, e que reçaupon de serious poudé, e que noun fugon plus li servènt dóu prefèt, e que tèngon sesiho un mes, dous mes, se fau, e noun vue jour. Que l’Assemblado Naciounalo, au-liò de s’acampa toujour dins qu’uno vilo, chanje tóuti lis an de résidènci, quouro dins lou Miejour e quouro dins lou Nord. E d’aquelo maniero, veiren plus lou gouvèr à la merci d’un usurpaire o d’uno pougnado d’insurgènt; e d’aquéu biais, la vido vai renaisse dins tóuti li prouvinço, e li nòblis ambicioun, e l’amour de la terro, e lou patrioutisme e l’antico fierta.
En fin, pèr faire fàci, à-n-aquéli dos raço eternàlis enemigo de la nostro, li German e li Rùssi, travaien à basti la Counfederacioun latino, car se la bello Itàli, emé la noblo Espagno e la Franço erouïco, èron unido un jour pèr un bon liame federau, quau lis afrountarié?

A. P. 1871


*+*+*


17 août 1871
A Marius Roux

Nous subissons les conséquences du déchaînement effréné de 1793. A cette époque et même avant, les sophistes qui s’étaient emparés de l’esprit public, posèrent en principe la nécessité de faire table rase.
Cela est si bien entré dans les idées françaises que, pour l’immense majorité, la France ne date que de 1789.
Nous avons, de parti pris, et par une sorte de fraternité bravache, rompu, nié et oublié toutes nos traditions nationales, provinciales, communales, sociales, religieuses… De là, la haine du Décalogue, le dédain de la famille, le besoin universel de sortir de sa condition, le mépris de toute supériorité, la disparition du patriotisme et l’évanouissement de tout idéal.
Dans de telles conditions la fondation de la liberté est impossible et le grand peuple franc se transforme de plus en plus en vile populace, proie de tous et du premier conquérant venu…


.

mercredi 16 novembre 2011

P. Azema : L'ENSEGNAMENT DE LA LENGA D'OC E LOUS ESTUDIANTS DE MOUNT-PELIE

.


Portail Vasarély
Université Paul Valéry
Montpellier III


L'ENSEGNAMENT DE LA LENGA D'OC
E
LOUS ESTUDIANTS DE MOUNT-PELIE


Abèn reçachut communicacioun d'aqueste vot, que sèn urouses de publicà, après nostes grands counfraires quoutidians:

" L'Association amicale des Etudiants de Montpellier réunie en Assemblée générale le 21 novembre 1918, dans la salle des séances du Conseil municipal de la ville de Montpellier, considérant qu'au moment où la vie économique de la France va nécessiter une renaissance de la vie régionale, il serait désirable que cette renaissance s'étendît à tous les domaines, même à ceux de la pensée.

Estimant d'autre part que c'est aux divers représentants des populations méridionales qu'il appartient de lutter contre une ignorance de notre passé et de notre langue, ignorance favorisée dans le Languedoc par l'insuffisance des études méridionales dans notre Université Montpelliéraine (le savant enseignement de M. le professeur Millardet ayant plutôt un caractère philologique et par là même étant restreint à des auditoires d'élite).


L'Association émet le voeu:

Que les six Conseils généraux de notre région: Aveyron, Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées- Orientales, et les huit Conseils municipaux de ses villes importantes: Alais, Béziers, Carcassonne, Cette, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan, prennent l'initiative de voter annuellement la subvention nécessaire (24.000 francs) à la création de trois enseignements (chaires et conférences) près la Faculté des Lettres de Montpellier, qui auraient pour objet les études suivantes:

-Langue et Littérature provençale moderne avec conférence de dialecte languedocien;
-Langue et Littérature catalane moderne
;
-Histoire et Géographie des trois provinces méditerranéennes : Languedoc, Roussillon, Provence.


L'Association des Etudiants espère que les Conseils ci-dessus nommés tiendront à honneur de réaliser ce voeu légitime, et de mériter ainsi la reconnaissance des Etudiants languedociens, catalans, provençaux."Es pas dins aqueste journal, tout entiè counsacrat à l'aparament e à l'ounou de nosta lenga, que cau dire emé quanta joia saludan la requèsta das estudiants de l'Universitat clapassièira. Faren soulament una remarca, touta à la lausenja de nostes jouines coumpatriotas. Demandoun pas au goubèr de Paris d' autrejà, pèr un ate de benvoulencia, las cadièiras d'ensegnament mièjournau.
No! reclamoun aquela creacioun de l'inteligencia e de l'iniciativa de nostes representents loucals e regiounals. Aplicoun lou principe mantun cop prouclamat aici: — Davans de reclamà de libertats nouvellas, serviguen-nous de la qu'abèn. Metoun carrament lous Counsels municipals de la regioun drech-en-drech de soun debé e de sa respounsabilitat.
Pas que pèr acò, e quanta que dugue n'èstre la seguida, aplaudissèn au vot de l'Amicala des estudiants:
nous farà toujour veire s'abèn de conse e de grand ciéutadin, de vertadiès patriotas, ou pas qu'una banda de rampelins e d'armagnolas coufits dins la graissa rancida de la poulitica de clouquiè.


Decembre 1918


.

lundi 14 novembre 2011

Peireto Berengier : Le philosophe du maset - Francés Dezeuze

.

Faisant suite au Bistro d'auteur du Biju-Café du 22 octobre dernier, Pierrette Bérengier nous présente un ouvrage qui fut évoqué ce jour là par son éditeur & par notre hôte MerCross : François Dezeuze, un des auteurs favoris de Marsyas 2 ...


Lou filousofe dóu masetLou Baile dis edicioun « Le Dauphin Vert », a agu uno idèio de proumiero en publicant « Le philosophe du maset », aqueste recuei de tèste dóu clapassié Francés Dezeuze, que signavo l’Escoutaire.

L’escoutaire qu’èro de Mount-Pelié, lou couneissèn mai que mai pèr si crounico dins « La campana de Magalouna » e avèn un pau óublida lou rèsto de soun obro, tant en proso qu’en vers e si dessin umouristi dins l’atualita dóu tèms. Cansounié, autour de dramo en plusiour ate, countaire e crounicaire fasié dóu « clapassié » lou persounage principau de soun obro, pleno de sagesso e d’umour galoi.

Es soun ami, Jousè-Sebastian Pons que i’avié mes « lou filousofe dóu maset » e avié bèn capita que la sagesso de Dezeuze tenié tant de l’universau coume dóu mai umble.

Aqueste poulit oubrage emé de tèste en francés e en lengadoucian de Mount-Pelié dins la grafìo mistralenco d’óurigino e de dessin umouristi de l’autour, bèn agradadiéu, nous mostro tóuti li biais e li talènt de Francés Dezeuze. Uno permenado dins li maset demié lou mounde dóu Clapas e de l’encountrado, uno capitado que s’amerito de pas resta sènso legèire !

Peireto Berengier


« Le philosophe du maset » de Francés Dezeuze, 181 p. Costo 17 éurò e se pòu coumanda à l’editour : Editions Le Dauphin vert, 19 bis rue Maurice Clavel, 34200 Sète (04 99 04 06 94 – 06 99 68 55 39)


.

jeudi 10 novembre 2011

M Jouveau : I JOUINE FELIBRE MORT A LA GUERRO

.Belèu qu'eroun pas felibres...
maï soun morts !!!
I JOUINE FELIBRE MORT A LA GUERRO


L’aubre èro bèu, e branquejavo;
Lou pège èro fièr di cepoun;
E, quand lou clar soulèù rajavo,
Ero uno roio de cansoun
Dins touto la fougouso ramo.
L’aubre èro bèu: avié milo amo.

Mai soun vengu de malandrin
Arma de poudadouiro e d’aisso;
E l’aubre es aro chapla prim...
Lou pège es mourtinèu, e laisso
Rala sa pauro sabo en plour.
Bòchi, i’avès pres sa belour!

Soun daia, li cepoun de noste Felibrige
Que pourtavon l’espèr di nòvi flouresoun...
Bourroun sacra, grèu benesi, lou negre aurige
Vous a desverdega qu’avias pas fa sesoun!

E nàutri, lis einat qu’amavian tant li jouve
Pèr sa fogo jouiouso e soun franc estrambord,
Vous plouran... Sian lou pège esbranda dóu grand rouve
Qu’aurias vougu plus grand encaro, o nòsti Mort!

Mai pamèns, fau qu’acò se digue,
Voulèn pas que s’anequeligue
L’aubre qu’a douna tant d’eros;
Car s’ansin fasian pèr desfèci
Escaparias de vòsti cros
Pèr veni nous crida: Sias nèsci!

Parai, de Mourgo, fièr baroun
Qu’en Velai aviés terro drudo;
E tu, Peyron, qu’à Lamanoun
T’agradaves i soulitudo;

E tu, Filhou, bèu clapassié
Cantant Mount-Pelié de-countùnio;
E tu, Tavan, qu’en tu neissié
L’amour d’Anfos pèr Font-Segugno;

E tu, Pouzol, Vilo-nouven fòu de soulèu,
(N’aviés bèn tant begu qu’aviés uno cantagno
Que rèn poudié jamai alassa); que lèu-lèu
Sous vendrias demanda resoun de nòsti lagno?

Plouran, vuei! Mai cregniguès pas
Que la doulour siègue flaquiero,
Bravi jouvènt que sias toumba
E dourmès vuei vers la frontiero.

L’aubre de nòsti Dre majour, lou mantendren
Dis Aliscamp, veirés que reprendra belòri.....
E, quitant de gemi, Mort ama, cantaren
E vòsti noum e vosto glòri!

* * *
.

mardi 8 novembre 2011

Sextius Michel : EN AVIGNOUN - bilingue français

.EN AVIGNOUN
DINS L'AGE MEJAN


Sus toun grand palais roucassié,
Avignoun, quand lou mistrau bramo,
Brut de fèrri e brounzimen d'amo
S'ausisson dins sis escalié.

Dirias qu'aco's de presounié,
De trèvo emé sis iue de flamo
Que sa voues dins l'oumbro ié clamo..
Ah ! se Jano nous revenié!

Leu dins si salo magnifico,
Vas, tableù, estatuo antico
Trelusirien de touto part,

E veirian, obro subre-bello,
Mesclado l'esplendour dis art
Emé l'esplendour dis estello.*+*+*


EN AVIGNON
AU MOYEN AGE

Sur ton grand palais bâti sur le roc, Avignon,
quand le mistral mugit, des bruits de fer et de
vagues rumeurs d'âme se font entendre dans
ses escaliers.

On dirait que ce sont des prisonniers, des
spectres avec leurs yeux de flamme dont la voix
y pousse dans !'ombre des clameurs. Ah si
Jeanne nous revenait!

Bientôt, dans ses magnifiques saUes, vases,
tableaux, antiques statues, luiraient de toute
part.

Et nous verrions, oeuvre plus que belle, se
mêler la splendeur des arts avec la splendeur
des étoiles.


.

dimanche 6 novembre 2011

N Dal falco : Anche i ricci - pineta - piove e il corpo esce ...

.
Anche i ricci

Metodici indifferenti

Hanno di aprile

Saettante interludio

Un’impressione sgarbata

Morenti sul ciglio

Con pensieri ancora invernali

*+*+*
pineta

sonnolento il bosco si spoglia, s’allunga,
ticchettii, urti, trilli, il bussare del picchio,
uno stirare di tronchi, il ramo cresciuto in secchezza,
la ghianda fulminea e la pigna con quel tonfo giusto,
sazio di giorni;

lo stesso di notte - di più - spiove un rosario
d’attimi, pacato disfarsi, svestirsi


*+*+*
piove e il corpo esce
dove il cielo apre una via
per l’incanto dei passi

come l’onda che segue
l’orto della scogliera
il suo diramarsi
in solchi e profili

così ricama la pioggia
taciturna ma non troppo
levando e donando grigiore

essenziale trapasso
di bianco in nero
d’aria in corpo.

vendredi 4 novembre 2011

petit dèj d'auteur à Sète : 22 octobre 2011 - Biju Café - autour du félibrige sétois & du parler de Thau

.
Marsyas2 parmi les "vivants", aux halles de Sète quoi de mieux, un grand merci à MerCross pour son accueil, son bon repas & surtout ... son organisation !!!

Rendez-vous au printemps, au Biju Café, pour un autre épisode !!!


Pour illustrer ce moment & mieux qu'un compte rendu, les extraits d'un poème d'Auguste Fourès, célèbre Félibre audois de Castelnaudary, à propos du mythe de Marsyas.

*+*+*+*+*+*+*

MARSYAS


de AUGUSTE FOURÈS


Prologue & conclusion
en guise d'illustration


Hôte des bois profonds emplis d'ombre et de nids,
Marsyas était fils d'Olympe ou d'Hyagnis,
Flûtistes phrygiens ; il naquit à Gélènes
Et venait, tout enfant, respirer les haleines
Des brises qui jasaient ainsi que des oiseaux
Et faisaient bruisser les blés et les roseaux.
Il dormait sous les rocs protégé par les Nymphes ;
Naïf, il écoutait les sèves et les lymphes
Couler, quand vient avril, dans tous les végétaux,
Poursuivait les bergers à travers les coteaux
Pour lutter avec eux et saisir leur musette
Dont il jouait ensuite à briser sa luette,
Tantôt morose et las et tantôt persifleur,
Chantant, questionnant insecte, pierre et fleur,
Donnant un libre cours à sa fougueuse verve ;
Il perfectionna la flûte de Minerve,
Et fit la flûte double aux accents variés ;
Sous les branchages clairs aux lierres mariés,
Prêtant l'oreille aux voix de la mère Cybèle,
Il jouait, imitait le doux agneau qui bêle,
Le cri du martinet, les joyeux gazouillis
Des pinsons, des linots cachés dans les taillis,
L'hymne du rossignol, l'ariette des merles,
Et le bruit de la source égrenant mille perles,
Et le ricanement du pivert et les chants
Qui s'élèvent toujours des forêts et des champs.
Enivré de refrains onomatopéiques,
Fier de son instrument et de ses bucoliques,
Il s'en vint défier le superbe Apollon.


(...)De l'art vrai, franc et libre, ô martyr primitif !
Je te revois toujours saignant, écorché vif,
Quand je viens m'inspirer au sein de la nature,
Ta mère, ô Marsyas ! qui sans cesse murmure,
Pour les rêveurs émus et non, pour les méchants,
Les sons tristes et gais dont tu faisais les chants
Que ton souffle emplissait de vivante énergie
Et que garda longtemps l'antique liturgie ;
Lorsque j'ai trouvé l'ombre et la sereine paix
Aux penchants des grands monts, sous le feuillage épais,
Couché sur le gazon émaillé de pervenches,
Me laissant doucement éventer par les branches,
Quand le loriot raille et module à la fois
Une chanson, — j'entends ta flûte au fond des bois
Et son air amoureux qu'écoutent tous les êtres
Et semble par instants scander mes vers champêtres ;
Malgré les Dieux cruels qui me sont odieux,
Nos tristes immortels qui s'érigent en Dieux
Et tous les rimailleurs riant de ton martyre,
— Maître bucoliaste, ô fier et grand Satyre !
J'ai voulu te chanter en poëte du Droit,
Vers le saint avenir cheminant ferme et droit,
Guidé par la Justice et la Vérité nue,
Redisant des obscurs la chanson méconnue,
En frère des penseurs, des poètes errants
Dont la Muse est rebelle aux forfaits des tyrans !
Décembre 1873.

mercredi 2 novembre 2011

M. LOUIS-XAVIER DE RICARD : A-N-UNA BRUNETA - A UNE BRUNETTE - poésie bilingue

.
A-N-UNA BRUNETA


Es franc voste sourris,- hou sabe,
Palla bruna de l'iol negrous ;
Ses bona e bêla ; e sarié brabe
D'estre aimât d'una couma vous.

Mes la vida qu'es fossa greva
A quau la porta couma ièu,
Es pas quicon que se paulèva
Emb'de : « Ai ! ai !» e de « bon dieu ! «

Es pas la boumiana que vaga
Ma doulou, quistant e bramant ;
Mes es trop paure per la paga
De ça que caup dins vosta man.

Vous, miguarda, que tout on bêla
Voste.biaisset flôri e besiat,
Quittas dins sa nioch plourarela
Moun cadabre descounsoulat :

Pus ges de flamb lou recaliva ;
Pus res de ièu que siegue mièu ;
La qu'aime morta couma-viva
Tout m'a fach eternamen sièu.

Proche l'aiga, que trais pus lenta
Soirn blu cascagnôu mau-courat,
Jout'un tros de terra doulenta,
Moun cor, pecaire ! es be sarrat.

Dourmis sus lou de l'arnigueta
Coum'hou fasièn aici dessus ;
Venès çai pausà l'aurelheta :
L'un ni l'autre poulsou pas pus !

Que me sone la despartida,
Farai qu'acabà de mouri ;
Déjà, sentisse pas ma vida
Ara que per lou souveni.

Chaca vespre, l'oura caruda
Me pica dins l'arma, ai ! ai ! ai !
Que s'amousset dins la sournuda
— Dount'res regrelhet pas jamai! —

La que, tant clarament flourida,
Auriè deugut, soun bèu trelus,
Fins au so.um fa qu'una lusida
De Imita l'oumbra dautolus.

0 soun Les ! Que toun bresilhage
le mande, amistous e fizel,
Di s l'alé suau. de toun fiolhage
Perfum de flous e cant d'aucel ;

E que tout — mar, pineda, serra, —
Dins toun aigueta miralhat,
Rebate en soun som que m'espéra
Un pantai de ça pus aimat !


*+*+*+*+*+*+*A UNE BRUNETTE


Brune à l'oeil noir, votre sourire
Est franc, et certe, il serait doux,
0 bonne et belle, de se dire
Que l'on peut être aimé de vous.

Mais quand on est veuf de son rêve,
La vie est lourde, et ce n'est pas
Une chose que l'on soulève
Avec des : bon Dieu ! des hélas !

Ma douleur n'est pas la pauvresse
Qui va quêtant sur le chemin ;
Mais comment, par quelle richesse.
Payer ce que tient votre main ?

Quand tous convoitent les purs charmes
De votre suprême beauté,
Laissez donc à sa nuit de larmes,
Ce corps que la vie a quitté.

Cadavre froid, quoi qu'il arrive,
Il n'a rien de moi qui soit mien ;
Celle que, morte comme vive
J'aime, à jamais m'a fait tout sien.

Près de l'eau qui tire, plus lente,
Son cher gazouillis azuré,
Dolent, sous la terre dolente.
Mon coeur, hélas! est bien serré.

Il dort sur celui de l'aimée,
Comme nous faisions ci-dessus ;
Dans la tombe à toujours fermée
Ni l'un ni l'autre ne bat plus.

Sonne ce départ que j'envie !
Ce sera finir de mourir.
Pour moi, qui ne sens plus la vie
Déjà que par le souvenir.

Chaque soir dans mon âme tinte,
Tinte lugubre comme un glas
L'heure où dans la nuit s'est éteinte
Et ne se rallumera pas,

Celle qui, de clarté pétrie,
N'aurait dû, rayonnant flambeau,
Faire qu'une lueur fleurie
De toute l'ombre du tombeau.

O son Lez qu'amical, fidèle,
Le doux gazouillis de ton eau
Porte avec ton souffle vers elle
Parfums de fleur et chants d'oiseau ;

Et que tout, mont, bois, mer et grève,
Se mirant dans les flots émus,
En son sommeil reflète un rêve
De ce qu'elle a chéri le plus!


*+*+*M. LOUIS-XAVIER DE RICARD

(M.Louis-Xavier de RICARD, né près de Paris, en 1843, d'une famille provençale-languedocienne d'origine, après avoir débuté dans les journaux d'opposition à l'empire, et publié un volume de poésies françaises : CIEL, RUE et FOYER, prit part à la fondation du PARNASSE CONTEMPORAIN, puis à celle de la CIGALE dont il eut la première idée. Se fixant, en'1873, à Montpellier il y fait paraître la LAUSETO (l'Alouelte) almanach des patriotes latins en six langues,où il donne de remarquables poésies languedociennes et des articles pour la défense des idées fédéralistes républicaines qui lui inspirent bientôt, en 1878, son livre sur le FÉDÉRALISME et l'amènent à fonder L'ALLIANCE LATINE. Il rédige ensuite la COMMUNE LIBRE, écrit la CONVERSION D'UNE BOURGEOISE, roman: traduit les NATIONALITÉS de Pi y Margal pour la collection des PHILOSOPHES CONTEMPORAINS, et se trouve aujourd'hui à la tête du BULLETIN DE VOTE,et du MIDI RÉPUBLICAIN; ce qui ne l'empêche pas de collaborer à des journaux littéraires, - tels que l'ECHO DU MIDI de Marseille, la POÉSIE MODERNE de Castelnaudary, revue mensuelle, de pièces de Sully-Prudhomme, Soulary, Creissels, Fourès, etc., se lit la poésie languedocienne: A-N-UNA BRUNETA, que nous traduisons pour notre recueil. M.de Ricard n'a pas encore réuni les poésies qu'il a écrites dans le dialecte de Montpellier.) Amis de Rimbaud et de Verlaine - "

présentation des années 1870.