lundi 22 mars 2010

Giuseppina Amodei : testo bilingue Calabrese - Italiano

.
Poésie bilingue en dialecte calabrais avec traduction en Italien ! Une première dans Marsyas, la calbre est un pays comme la Provence & surtout Marseille, où les reste d'une culture grecque classique sont encore très présents. Dans cette poésie, en dialecte de Reggio di Calabria, une ode au passé au présent masi surtout à ceux ,qui nombreux ont du quitter le pays natal!


0+0+0+0+0+0+0


Dinnu ca simu i figghi furtunati
'ndavimu u suli pe' pani profumatu
e u mari duci pe' stutari a siti

Dinnu ca stu profumu gersuminu
chi s'imbrischia cu rrangia e cu limuna
fu 'mpastatu cu nostru stessu cori

'Ndi dissiru co turcu e lu normannu
u grecu l'armenu e u bizantinu
ficiru razza pura da bastarda
e ca li nostri 'ntinni du penseru
'ndannu u poteri i sgrancinannu a luna

Ma nugghu 'ndi 'nformau ca simu stati
da sempre ttraversati e 'ntrappulati
da vortici da timpa e da tempesta
ca simu criaturi scarsi e nudi
e 'ndi sfrattaru da lu nostru tajiu
da li casi di rocca e di sdirrupu

E ccussì suli suli 'ndi 'ndi jimmu
intra a rrughi di strani - nui straneri -
chi nostri testi all'aria e a nostra voria
e sperti e muti sempri in cerca in cerca
i chigh'urtimu mmorzu i poesia
chi nnughu mai lu potti 'mpastoiari
chi nnugghu stuta e nnugghu po' llordari
mancu li vuci chi s'incappucciaru

Ora 'mpastammu a nostra crita duci
ca crita carda du rrestu du mundu
ora potimu diri ca sapimu
quandu cocchiunu parra du doluri
ma non volimu fari na bandera
ma non volimu fare na bandera.

Reggio di Calabria


0+0+0+0+0+0+0

Calabresi

Ci dissero che siamo i fortunati figli
che hanno il sole per pane
ed il mare per spegnere la sete

Ci dissero che il profumo
di arancio e gelsomino
sono stati impastati con la pelle
del nostro interno sentire

Ci dissero perfino che l'arabo il normanno
il greco il bizantino
fecero razza pura da bastarda
che i nostri filamenti di pensiero
hanno il potere di graffiare il cielo

Ma nessuno informò
che siamo da sempre attraversati
da Vortice e Tempesta
creature dalle vesti stracciate
sfrattate
dalle case di roccia e di dirupo

Così siamo andati
nei vicoli stranieri
con teste altere
portando il nostro orgoglio
di vagabondi silenziosi
cercatori insaziabili dell'unico
spicchio di poesia
non ancora ingabbiato
non ancora sporcato
dalle squallide lingue incappucciate

Adesso che abbiamo impastato
la nostra creta con la creta del Mondo
potremo dire di essere
tra coloro che comprendono il dolore
senza farne bandiera..

Aucun commentaire: